AmiSklad 8.19

31.01.2017

AmiSklad ver. 8.19 zo dňa 30.01.2017

- Prezeranie -> Aktuaány stav na sklade - [F6] - doplnená možnosť vytvoriť zostavu pohybov aktuálneho tovaru od zvoleného dátumu po dnešný deň - Do číselníkov Dodávateľov a Odberateľov boli doplnené položky: - DIČ (doteraz sa vypočítavalo z IČ DPH) - SWIFT - medzinárodný SWIFT kód banky - IBAN - medzinárodný IBAN kód banky Doplnené položky sa zobrazujú pri editácii a prezeraní číselníkov a sú vytlačené na všetkých dokladoch, kde boli dovtedy iba Banka a Číslo účtu

PC-Fand Print Manager

20.05.2015

 (viac)

Elektronická páska k FT4000

31.12.2014

Program pod Windows na vyčítanie, archiváciu, prezeranie a tlač dokladov z... (viac)

20.12.2017
Lekáreň 14.09
31.01.2017
AmiSklad 8.19
30.03.2014
PC-Fand Print Manager
13.12.2012
Elektronická páska k FT4000
1.11.2012
Knižnice inštalátora AmiSetup