26 Apríla 2013 - Lekáreň ver. 13.29

Od verzie 13.29 je umožnené vytvárať štatistické súbory zberané NCZI podľa nových požiadaviek spracovania platných od začiatku roka 2013. Za týmto účelom je potrebné do programu Amica Lekáreň doplniť informácie, ktoré pre vykazovanie do konca roku 2012 neboli nutné.

Návod k použitiu: Export pre NCZI

25 Apríla 2013 - Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov

Ako dodatočnú informáciu potrebnú pre štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, DP a ZP vydaných bez lekárskeho predpisu je potrebné zadať kód ZÚJ konkrétnej obce. Zoznam obcí a ich kódov nájdete v číselníku obcí SR.

Dokument: Číselník obcí SR