Lekáreň 14.09

5.01.2018

Lekáreň ver. 14.09 zo dňa 05.01.2018

- Zostavy / Štatistiky/Export / A - Export databáz do *.DBF vyexportuje databázy Karta, Sklad, Bonusové konto, Dodávatelia, Odberatelia a Lekári <=> PZS

20.12.2017
Lekáreň 14.09
31.01.2017
AmiSklad 8.19
30.03.2014
PC-Fand Print Manager
13.12.2012
Elektronická páska k FT4000
1.11.2012
Knižnice inštalátora AmiSetup